Trwa ładowanie...

Oferta

Karta zapisu dotępna TUTAJ.

Zajęcia dodatkowe (w czesnym):

Zajęcia dodatkowe (poza czesnym):

Ramowy rozkład dnia

Przedszkole otwieramy o godz. 6.30, a zamykamy o godz. 17.00
W tym czasie Państwa dzieci spędzaja aktywnie dzień:
6.30-8.30 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach tematycznych.
8.30-9.00 sprzątanie sali i przygotowanie do śniadania.
9.00-9.30 Śniadanie.
9.30-10.00 Przywitanie, ćwiczenia poranne.
10.00-10.30 zabawy swobodne/przygotowanie do zajęć
10.30-11.00 zajęcia dydaktyczne
11.00-11.45 czynności samoobsługowe w szatni, pobyt w ogrodzie, gry i zabawy
12.00-13.00 przygotowanie do obiadu, obiad, wyciszenie (słuchanie bajek/muzyki relaksacyjnej) 13.00-14.30 zabawy tematyczne, zajęcia dydaktyczne/zajęcia indywidualne i wyrównawcze z dzieckiem/zajęcia ruchowe
14.30-15.00 przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek
15.00-16.00 zajęcia dodatkowe / zabawy dowolne lub zorganizowane
16.00-17.00 zabawa dowolna / pobyt w ogrodzie

Naszym celem jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej. Propagujemy pogodne, radosne, pełne zabaw i radości dzieciństwo połączone z beztroską nauką, która staje się przyjemnością. Dzięki temu udaje nam się wyrównywać szanse edukacyjne naszych wychowanków.

Stawiamy sobie za cel pomoc dziecku w nawiązaniu przez nie wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej... Stąd prowadzone przez nas liczne gry i zabawy mobilizujące dzieci do intensywnej, ale jakże przyjemnej pracy.

Jesteśmy placówką, w której pracuje zespół wykwalifikowanych pedagogów toteż dobrze przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez rozwój ich zdolności i zainteresowań oraz naukę samodzielności. Gwarantujemy właściwy program wychowania oraz bezpieczne i przyjazne warunki opieki. Realizujemy opracowany przez nas program adaptacyjny.

Nasza placówka posiada tradycje, którymi są coroczne imprezy zapisane w kalendarzu przedszkolnym, m.in. pasowanie na przedszkolaka dzieci najmłodszych czy spotkania Wigilijne i koszyk Wielkanocny. Naszym celem jest stworzenie więzi między pracownikami przedszkola, dziećmi i ich rodzinami. Priorytetem jest dla nas współpraca z rodziną, dlatego w sposób szczególny obchodzone są u nas Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Mamy i Taty. Owocem tego jest wielki piknik rodzinny z okazji dnia dziecka.

Ważną rolę w naszym przedszkolu jest wychowanie przez sztukę poprzez spotkania z aktorami teatru. Wprowadzamy dzieci w świat wyobraźni, piękna i delikatności. Aby to zrealizować organizowane są systematyczne spotkania z artystami.

Program przedszkolny obejmuje również zagadnienia z wychowania patriotyzmu lokalnego. Z historią miasta i najbliższej okolicy zapoznajemy się poprzez organizowane wycieczki na Stare Miasto, muzea.

Realizujemy program "Cała Polska czyta dzieciom" i "Bezpieczne dziecko".

W naszej pracy opieramy się również na programach wspomagających takich jak:

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych metod stosowanych w naszym przedszkolu.

Gimnastyka twórcza (ekspresyjna) Rudolfa Labana

Z teorii R. L. Wywodzi się koncepcja wychowania fizycznego realizowana w Wielkiej Brytanii i krajach niemieckojęzycznych. Cechuje ją odchodzenie od ruchu odwzorowanego, wykonywanego na komendę, na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem. Jest to nic innego jak odwołanie się do koncepcji wychowania naturalnego i postawienie na twórczy rozwój jednostki. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę . Nawiązuje do znanych dzieciom piosenek, ważnych wydarzeń, do pór roku. Na zajęciach towarzyszy dzieciom swoboda, humor, śmiech. Dziecko podczas tych zajęć jest jednocześnie aktorem i autorem.

Dziecięca matematyka

Metoda wspomagania rozwoju umysłowego i zdolności matematycznych dzieci została opracowana przez prof. Gruszczyk - Kolczyńską To zakres kształcenia sprzyjający stymulowaniu uzdolnień matematycznych dzieci, dobrze przygotowujący je do nauki matematyki w szkole. Metoda ta została opracowana na podstawie badań naukowych, zmierzających do połączenia w jeden proces:

Pedagogika zabawy

Jest koncepcją zakładającą wspieranie rozwoju całej osobowości człowieka i łączy w sobie założenia i metody różnych kierunków psychologii i pedagogiki humanistycznej, służące do aktywizacji przeżyć. Pedagogika zabawy opiera się na nast. zasadach:

Oddziaływanie - wychowanie i nauczanie globalne, ma na celu połączenie aspektów emocjonalnych i poznawczych. Zarówno tradycyjne nauczanie, jak również cała nasza kultura, są w sposób jednostronny silnie zorientowane na rozwój intelektu. Pedagogika zabawy dąży do przeciwstawienia się tej tendencji. Umysł człowieka może przyczynić się do pełnego rozwoju jednostki tylko wtedy, gdy pozostaje w rzeczywistym kontakcie z uczuciami i doświadczeniami, pozostając w dobrych kontaktach i relacjach z innymi ludźmi. Do realizacji celów Pedagogika Zabawy wykorzystuje liczne metody obejmujące: elementy zabawy, twórczości artystycznej, pracy z ciałem, identyfikację, odgrywanie ról, podróżowanie w fantazji i wyobraźni, ćwiczenia relaksacyjne, informację zwrotną.

Kinezjologia edukacyjna Dennisona

Kinezjologia Edukacyjna zwana także metodą Dennisona, Jest to metoda, której ćwiczenia pozwalają na korelację obu półkul mózgu, w wyniku których następuje usprawnienie funkcji wzrokowo-ruchowych, słuchowych, motorycznych. Ich autor udowadnia, że ćwiczenie polegające na stymulowaniu pewnych punktów ciała, nazwanych "punktami na myślenie" powoduje przesyłanie informacji z prawej półkuli mózgu do lewej strony ciała i w konsekwencji eliminowanie "przekręcania" liter, przestawiania sylab. Główne zastosowania. Ćwiczenia gimnastyki mózgu usprawniają:

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn'e

Nie tylko wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej. Uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Wyzwala wśród uczestników wiele radości, śmiechu. Jest metodą uniwersalną. Zdaniem autorki metody: "wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim zapanować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokojenie tych potrzeb- dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi- jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu"(W, Sherborne., s.12)

W założeniach metody leży kształcenie:

Weronika Sherborne w metodzie "Ruch Rozwijający" wyróżnia ćwiczenia, które wspomagają rozwój dziecka. Do nich należą:

Ćwiczenia w/w można stosować w różnych formach:

Ćwiczenia stosowane w tej metodzie opierają się na doświadczeniach ruchowych, intensywności i ciągłości doświadczeń. Mają one szczególne znaczenie dla rozwoju wszystkich dzieci, a szczególnie dla dzieci z zaburzeniami w sferze ruchowej, emocjonalnej i społecznej. W metodzie ruchu rozwijającego wykorzystuje się dotyk, ruch, ćwiczenia świadomości ciała i przestrzeni oraz wzajemne relacje (relacje "Z", relacje "Przeciwko", relacje "Razem").